Neuroborelioza jest najpoważniejszą i najtrudniejszą w leczeniu postacia boreliozy. Czynnikiem infekcyjnym są krętki z grodzaju Borrelia, a zwłaszcza trzy gatunki: Borrelia burgdorferii (sensu stricto), Borrelia afzelii Borrelia garini. Brak danych epidemiologicznych o ilościzachorowań na tę postać boreliozy wiązany jest ze zmiennymikryteriami diagnostycznymi. Jak bowiem udowodniono, w początkowychstadiach infekcji krętkami Borrelia badania na obecnośćprzeciwciał mogą nie wykrywać obecności tych bakterii worganizmie człowieka [1] - co więcej, dyskutuje się równieżmożliwość infekcji układu nerwowego bez jakichkolwiek objawówcharakterystycznych dla typowej boreliozy.

Do typowych objawów boreliozy należą [1]:
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- paraliż nerwów twarzy
- zapalenie mózgu
- liczne zmiany rumieniowe na skórze
- bóle mięśniowe i nerwobóle
- stany zapalne stawów.

Środowisko medyczne jest podzielone co do zachowania krętków Borrelia w ludzkim układzie nerwowym. Większość lekarzy uważa, że bakterie te nie są w stanie wnikać do komórek pacjentów i terapia silnymi antybiotykami jest skutecznym sposobem leczenia chorych. Jednakże grupa naukowców uważa, że bakterie te mogą wnikać do komórek układu nerwowego człowieka, tym samym chroniąc się przed antybiotykoterapią. To zaś zmusza nas do szukania nowych sposobów pozbywania się borelli, jak potocznie nazywa się te krętki, z organizmu chorych, m.in. ziół (czystek, szczeć) czy terapia biorezonansem.

Źródło: [1] Roland Nau, Hans-Jürgen Christen, Helmut Eiffert "Lyme Disease—Current State of Knowledge" Dtsch Arztebl Int 2009; 106(5): 72–82.